Lithium-ion Exchange Membrane (LEM)

Water Electrolysis = LEM 수전해

연구계획의 창의성 및 혁신성 / PTL (Porous Transport Layer)

LEM 구조


LEM 전기화학
Anode   :  4LiOH   →  4Li+ + 4e- + 2H2O + O2
Cathode :  4Li+ + 4e- + 4H2O  →  4LiOH + 2H2

연구 개발 목표

촉매 잉크 제조

코팅 공정 개발

단위전지 제작